# سم_شناسی_فلزات

سم شناسی فلزات

  به نام خدا  سم شناسی فلزات   فهرست عنوان                                                                                                     صفحه     مقدمه       .................................................................................................................................................... 2 آلومینیوم   ......................................................................................................................................................4 آنتی موآن  .................................................................................................................................................... 5 آهن         ..................................................................................................................................................... 6 اورانیوم     ...................................................................................................................................................... 6 آرسنیک   ....................................................................................................................................................... 7 بریلیوم     ...................................................................................................................................................... 8 تالیوم      ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 1114 بازدید