مقابله با وقوع خطرات آشپزخانه

مقابله با وقوع خطرات آشپزخانه

1- (FIRE)آتش سوزی
2- (SCORCH) سوختگی
3-CUTTING)) بریدگی ، قطع عضو
4- (SLIPY)لغزندگی
5-(SHOCK ELECTRICAL) برق گرفتگی
6-( CHILBLAIN )سرمازدگی

منشا حریق در آشپزخانه

1- کهنه های چرب وآغشته به مواد روغنی(OILY RAGS )
2- وسایل الکتریکی (ELECTRICAL EQUIPMENT)
3- مایعات قابل اشتعال (COMBUSTIBLE LIQUID

راههای مقابله با ریسک های موجود در آشپزخانه (Ways to confront the risk in the kitchen)

1- آتش سوزی(Fire)

آموزش افراد وآشنایی آنها با نحوه کار با تجهیزات اطفاء حریق
تمیز نگه داشتن محیط آشپزخانه وتجهیزات پخت وپزی وحرارت ده آشپزخانه
دور نگه داشتن وسایلی از قبیل کهنه های تنظیف ،دستمال و.. از وسایل پخت و پز حرارتی
همیشه اطمینان داشته باشید که وسایل پخت و پز بعد از استفاده خاموش شده باشد
درزمان طبخ غذا همیشه فن روشن باشد .تا از محبوس شدن حرارت وبخارهای مایعات در آشپزخانه جلوگیری شود.
اگر روغن آتش بگیرد ابتدا دکمه شستی اعلام حریق را بصدا درآورید سپس اجاق داغ وفن را خاموش کنید و سرپوش ظرف را روی آن بلغزانید ویا از پتوی ضد حریق استفاده کنید. ظرف روغن داغ ویا روغن در حال حریق را در آشپزخانه از یک جا به دیگر جای نبرید زیرا ممکن است آتش گسترش یافته و سبب صدمه گردد .
صبر کنید تا روغن درحال احتراق بعد از خاموشی سرد شود بعد سرپوش ظرف را بر دارید در غیر اینصورت سبب شعله ور شدن مجدد روغن میشوید.

هشدار (Warning)

حریقی که از اثر روغن باشد توسط ریختن آب خاموش نمیشود . هیچ گاه بر روی روغن در حال اشتعال آب نریزید . اگر آب بریزید سبب انتشار بیشترآتش میشود و اگر باعث جراحت گردد صدمه ء آن بیشتر است.

برای حد اکثر امکان حفاظت آشپز خانه از حریق مواد ذیل را توصیه میکنیم:
1- عدم حضور شخص در آشپز خانه سبب بروز حریق میشود اگر لازم است هنگام پختن غذا از آشپز خانه خارج شوید جریان برق تجهیزات غذا پزی را قطع کنید.
3- دستمالهای آشپز خانه و دستکش مخصوص و اشیا ی دیگریکه قابل آتش گرفتن دارند باید به حد کافی از اجاق و فرهای غذا پزی دور نگه داشته شود .
4- روغن را با احتیاط کامل در پخت و پز بکار برید آنرا به اهستگی حرارت دهید برای حرارت دادن بزرگی ظرف به اندازه ء کافی باشد حرارت را آنقدر کم نگه دارید که سبب پاش شدن روغن نگردد .
تعمیرات تجهیزات آشپزخانه را به مسئولین بسپارید.ازدستکاری وتعمیر آنها جلوگیری کنید.


2- سوختگی(SCORCH)

1- لباسهایی به تن داشته باشید که آستین های آن در هنگام غذا پختن به آرنجها محکم باشد.
2- حمل و جایجایی ناصحیح برخی ظروف حاوی مواد غذایی داغ
3- لغزندگی در هنگام حمل ظروف حاوی مواد غذایی داغ
4- قرار گرفتن در معرض بخار های مواد غذایی

راههای مقابله از بروز حوادث سوختگی(prevention of scorch)

1- آشنایی پرسنل با مخاطرات فوق الذکر(personnel must be familiar with perils )
2- استفاده از تجهیزات حفاظت فردی مناسب با کار(using suitable personal protective equipments)

3- بریدگی ، قطع عضو (CUTTING

کار با انواع چاقوها وتجهیزات برنده ومخلوط کن آشپزخانه،مثل چرخ گوشت ،انواع کاتر، همزن

راههای مقابله با ریسک های ناشی ازبریدگی وقطع عضو(ways to prevent cutting risks)

شناسایی دستگاهها و نصب علائم ایمنی و هشدار دهنده مربوط به آنها

آشنا بودن پرسنل به نحوه صحیح کار با آنها ودقت کافی درزمان کار کردن با آنها(متمرکز نمودن حواس)

درصورت خرابی این تجهیزات برق آنها را قطع نموده وبه مسئولین مربوطه اطلاع دهید.

جلوگیری از پراکندگی وسایل برنده ورنده درمحیط آشپزخانه وتهیه قفسه های مربوط به نگهداری آنها
پس ازاتمام کار با تجهیزات برنده ورنده ومخلوط کن و.. آنها را خاموش نمایید.

4- لغزندگی (SLIPY )

استفاده از چکمه های لاستیکی آج دار مخصوص کار در آشپزخانه
دزمانیکه نیاز به شستشوی کف آشپزخانه میباشد بلافاصله کف آشپزخانه را تمیز کنید.

5- برق گرفتگی(SHOCK ELECTRICAL)

درصورت خرابی تجهیزات و وسایل آشپزخانه تعمیرات آنها را به افراد مسئول بسپارید.
به علائم ایمنی نصب شده برروی دستگاهها توجه نمایید.
افراد مجاز ،سوئیچ اصلی قطع جریان برق را بدانند.
کلیه پرسنل میبایست با چگونگی مقابله با برق گرفتگی آموزشهای لازم را فرا گرفته باشند.
بازدید دوره ای از تجهیزات آشپزخانه (افراد مجاز -کارشناس ایمنی - کارشناس برق و...)
استفاده از تجهیزات ایمنی مناسب در هنگام شستشو وتمیز نمودن آشپزخانه

6- سرمازدگی ویخ زدگی (CHILBLAIN )
درصورت محبوس شدن در فضای سرد خانه ،دکمه فشاری وضعیت اضطراری را فشاردهید.

 

/ 0 نظر / 694 بازدید