ایمنی-بهداشت-محیط زیست
انواع مقاله ومطالب جدید در مورد ایمنی-بهداشت ومحیط زیست
صفحات وبلاگ

معمولا زمانی که حادثه ای به سازمان گزارش می شود تحقیقاتی پیرامون موضوع صورت می گیرد و متعاقب آن اقدامات تازه ای برای حفظ ایمنی و پیشگیری از وقوع مجدد حادثه انجام می شود. برای اثر بخشی بیشتر، بهتر است...


برخی از دلایل اهمیت گزارش دادن حوادث

  • کمک به پیشگیری از حوادث مشابه بعدی
  • برای آن که بتوان ادعای جبران خسارت کرد
  • برای انجام اقدامات پیشگیرانه خاص

کمک به پیشگیری از حوادث مشابه بعدی
معمولا زمانی که حادثه ای به سازمان گزارش می شود تحقیقاتی پیرامون موضوع صورت می گیرد و متعاقب آن اقدامات تازه ای برای حفظ ایمنی و پیشگیری از وقوع مجدد حادثه انجام می شود. برای اثر بخشی بیشتر، بهتر است اطلاعات مربوط به کلیه حوادث (اعم از حوادثی که به خیر گذشته و حوادث بدون مجروح یا مصدوم) جمع آوری شوند.

برای آن که بتوان ادعای جبران خسارت کرد
اگر گزارش یک حادثه کاری به محض وقوع تهیه و ارائه نشود این احتمال وجود دارد که بعد ها نتوان آنرا (دست کم به راحتی) اثبات کرد به ویژه در مواردی که پس از مدتی آثار مربوطه از بین رفته باشند. به علاوه، برای ادعای خسارت باید وقوع جراحت یا آسیب به هنگام انجام کار محرز شود.

برای انجام اقدامات پیشگیرانه خاص
با بررسی حوادث گزارش شده می توان ریسک های غیر منتظره، شرایط مغایر، و نظایر آنها را به خوبی مشخص کرد. در آن صورت، قادر خواهد بود از وقوع حوادث مربوطه در آینده جلوگیری کند.

تهیه گزارش در مورد برخی حوادث یک الزام قانونی است.
متاسفانه اغلب حوادث گزارش نمی شوند. وقتی از افراد درگیر در حادثه سوال می شود که چرا گزارش مربوطه را تهیه و ارائه نکرده اند معمولا پاسخ های زیر را از آنها می شنویم:

  • "فکر نمی کردم حادثه خیلی مهم باشد چون کسی صدمه جدی ندیده بود."
  • "آخرین باری که حادثه ای رخ داد فرم حادثه را همان طور که گفته بودند پر کردم. اما هیچ اتفاقی نیفتاد و کسی به این موضوع توجهی نکرد."
  • "وقت نداشتم بنشینم و فرم ها را پر کنم. من کارهای مهم تری دارم."
  • "دوست نداشتم در گیر این ماجرا شوم. نمی خواستم برای همکارانم دردسر ایجاد کنم."

حصول اطمینان از گزارش شدن کلیه حوادث جزو وظایف مدیر است. سایر کارکنان نیز ممکن است از مدیر انتظار داشته باشند که تمهیدات لازم برای جلوگیری از وقوع مجدد حوادث مشابه را انجام دهد.
تکمیل فرم حادثه، و سپس بایگانی کردن و به دست فراموشی سپردن آن به درد هیچ کس نخواهد خورد و هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد.

بر گرفته از کتاب پیشگیری از حوادث / انتشارات سارگل

 

[ پنجشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٩ ] [ ٢:۱۳ ‎ب.ظ ] [ بهمن درواح ] [ نظرات () ]
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :


کسب درآمد