ایمنی-بهداشت-محیط زیست
انواع مقاله ومطالب جدید در مورد ایمنی-بهداشت ومحیط زیست
صفحات وبلاگ
نویسنده: بهمن درواح - چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٠

لباس کار به عنوان یکی از وسایل استحفاظی فردی مطرح می­باشد و کلیه کارکنان باید با لباس کار مناسب محل کار در سر کار حاضر شوند. لباسکار کارکنان دارای خصوصیات ذیل بوده و مطابق مقررات ذیل در اختیار کارکنان قرار می­گیرند.


ادامه مطلب ...
نویسنده: بهمن درواح - چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٠

موقعیت هایی در کار وجود دارند که به خطر افتادن ایمنی وسلامت افراد به دلیل تماس پوستی ، در آن اجتناب ناپذیر است. در این صورت بکار بردن روش هایی غیر از استفاده از دستکش های ایمنی، برای کنترل خطرات عملاً معقول نیست. لذا کارفرما قانوناً مسؤول خواهد بود که


ادامه مطلب ...
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :


کسب درآمد