ایمنی-بهداشت-محیط زیست
انواع مقاله ومطالب جدید در مورد ایمنی-بهداشت ومحیط زیست
صفحات وبلاگ
نویسنده: بهمن درواح - پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٩

تجهیزات حفاظت فردی به سه منظور استفاده می­شود:

1.     به عنوان مکمل اقدامات اساسی ایمنی بر روی محیط و پیرامون فرد و آنچه که در اختیار دارد.

2.     به عنوان ابزار کار تلقی شده که بدون آنها پرداختن به شغل مورد نظر غیر ممکن است.

 


ادامه مطلب ...
نویسنده: بهمن درواح - پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٩

 

رویداد:

اتفاقی که منجر به یک حادثه شده و یا پتانسیل منجرشدن به یک حادثه را داشته باشد.

خطر HAZARD    : : شرایطی است که دارای پتانسیل صدمه به افراد، آسیب رسانی  به تجهیزات، از بین بردن مواد یا کاهش کارآیی در انجام یک عمل از پیش تعیین شده باشد.

 


ادامه مطلب ...
نویسنده: بهمن درواح - پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٩

نردبانها ابزار ساده ای برای دست یابی به ارتفاعات و سطوح بالاتر می باشند که اگر از آنها به درستی استفاده و مراقبت نماییم، برای سالهای زیادی قابل استفاده خواهند بود.اما اگر...


ادامه مطلب ...
نویسنده: بهمن درواح - پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٩

 

چه نوع کلاه های ایمنی وجود دارد؟

به طور کلی کلاه های ایمنی به سه دسته تقسیم می شوند :

 


ادامه مطلب ...
نویسنده: بهمن درواح - پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٩

 

H2Sگازی بی رنگ وشدیداً سمی است که به آسانی در آب حل شده وداری قابلیت اشتعال

و انفجار است.

گازی خطرناک وکشنده است که در غلظتهای پایین بوی تخم مرغ گندیده است ودر غلظتهای

بالا بوی شیرین  دارد...

 

 


ادامه مطلب ...
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :


کسب درآمد