ایمنی-بهداشت-محیط زیست
انواع مقاله ومطالب جدید در مورد ایمنی-بهداشت ومحیط زیست
صفحات وبلاگ
نویسنده: بهمن درواح - سه‌شنبه ٢۱ دی ۱۳۸٩

تئوری حریق: حریق یک اکسیداسیون سریع مواد سوختنی و گازها است که در این عمل ...


ادامه مطلب ...
نویسنده: بهمن درواح - سه‌شنبه ٢۱ دی ۱۳۸٩

مکالمات ردو بدل شده بین خلبان و برج مراقبت / خلبان و مرکز کنترل/ خلبان با کروی پروازی را ثبت و ضبط میکند ...


ادامه مطلب ...
نویسنده: بهمن درواح - سه‌شنبه ٢۱ دی ۱۳۸٩

محیط کار از آن دسته مکان هایی است که فرد بخش زیادی از وقت خود را در آن سپری می کند. بر این اساس عوامل موجود در محیط کار نیز عملکرد فرد را تحت تاثیر قرار می دهد...


ادامه مطلب ...
نویسنده: بهمن درواح - سه‌شنبه ٢۱ دی ۱۳۸٩

برعکس ظاهر تیتر، این مقاله کاملا به HSE مرتبط است فقط باید درست خوانده شود.


ادامه مطلب ...
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :


کسب درآمد